Политика за поверителност

1. Условия за съхранение

 1. Събираме само основни лични данни за Вас, които включват името, e-mail адреса, телефонния номер, данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook, Instagram).
 2. Ние не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:
  •    разкриват расов или етнически произход;
  •    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  •    генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 3. Събираме лични данни само от лицата, за които се отнасят.
 4. „Българска йога асоциация“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 5. „Българска йога асоциация“ ЕООД не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.
 6. Предоставяната от Вас информация за здравословното състояние е необходима за изпълнение на задълженията на „Българска йога асоциация“ ЕООД, свързани с провеждане на курсове и събития по йога. Същата служи за преценка дали съоветните занимания са подходящи за Вас, както и за съобразяване на предвидената програма за преподаване с това. Използва се единствено и само за посочените цели.  

Цели за събиране и обработване на личните данни:

 • създаване на профил с цел регистрация и записване за курсове по йога и събития, които организираме;
 • отговори на Ваши запитвания;
 • счетоводни цели;
 • различни анализи с цел подобряване на предоставяните от нас услуги;
 • в уверение на това, че клиентите ни са реални и предотвратяване на измами;
 • изпращане на информационен бюлетин при изрично заявено желание от Вас за това;
 • получаване на вашите мнения и/или коментари за предоставяните от „Българска йога асоциация“ ЕООД услуги;
 • съхраняване на интересите Ви при използването на сайта и/или услугите ни;
 • информация за промени в общите условия, политиката за поверителност или предоставяните от нас услуги.

При обработката на личните Ви данни са спазени следните условия:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • цялостност и поверителност на обработването, гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Продължителност на съхранение на информацията от личните ви данни:

„Българска йога асоциация“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от:

 • съществуването на профила Ви в https://yogabg.customer.fitsys.co;
 • оттегляне на съгласието за обработване;
 • при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в действащите в Р. България нормативни актове.

            След заличаване на профила Ви или постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, „Българска йога асоциация“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички данни, без ненужно забавяне.