Международното йога движение е създадено от парамахамса Сатянанда по време на пътуванията му из Индия като паривраджака (странстващ) санясин. Желанието му било да основе световна йога общност, изградена от хора, посветили се на начина на живот и духа на йога.

За тази цел през 1956 г. той учредява Международното йога движение. От едно съвсем скромно начало, движението постепенно се разраства и разнася посланието на йога „от врата на врата и от бряг до бряг”. Задачата му е да помогне на хората от всяка прослойка на обществото не само в духовния и йогийския живот, но също така физически и социално.

Международното йога движение започва като философско движение, но по-късно, когато все повече и повече хора започват да се интересуват от начина на живот, философията и практиките, които то преподава, е учредена Бихарската школа по йога като негов главен център. Тя се превръща в събирателна точка за хора, желаещи да изучават принципите и практиките на йога и на духовния начин на живот.

Вдъхновители