Напътствия за духовен живот - влияние на йога асаните върху здравето

Напътствия за духовен живот

Влияние на йога асаните върху здравето

 

Важно е да се знае каква трябва да бъде идеалната физическата култура, така че да се прецени стойността на йога асаните в светлината на този идеал. Идеалната система е тази, която изисква изразходването на минимално количество енергия за осигуряването на максимална полза. Тя може да повлияе върху максималното увеличаване на жизнеността, изграждането на здрава нервна система, да осигури здраве на отделителните органи на тялото, да се погрижи за кръвообращението и също така да развие мускулната система. Всички тези условия се постигат посредством йога асани.

Свами Шивананда Сарасвати

________
Публикувано с разрешението на © Yoga magazine, Sivananda Math, April 2018, p. 2
Ганга Даршан, Мунгир, Индия

Подобни