Изследване за връзката между благополучието и духовността

Изследване за връзката между благополучието и духовността

13.05.2020

Скъпи приятели,

Публикуваме въпросник, който е част от изследване на Мая Янева. В момента тя подготвя дипломна работа за магистърска програма по „Психология на здравето“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Изследването е анонимно и данните ще бъдат използвани с изследователска цел.

Молим тези от Вас, които имат желание да участват, да попълнят въпросника от приложения линк:  https://bit.ly/2YXNfMz. Предварително Ви благодарим.

Подобни