Асана Пранаяма Мудра Бандха

Асана Пранаяма Мудра Бандха

05.09.2019

„Асана, пранаяма, мудра, бандха” е получила международно признание като един от най-систематизираните съвременни наръчници по йога. Първото издание на Бихарската школа по йога през 1969 г. е преиздавано седемнадесет пъти и е преведено на редица езици. Книгата е основният справочен източник, използван от преподаватели и ученици по БИХАРСКА ЙОГА® или САТЯНАНДА ЙОГА®  в рамките на Международното йога движение, както и от много други традиции.

Легендарна книга. Книга с главно „К“. И като всяка такава книга от голям калибър – практична от начало до край. Всеки приятел и привърженик на йога ще открие в нея това, за което е готов. И колкото повече практикува, толкова повече Книгата ще му разкрива още знание и мъдрост. Разделът Асана ни разкрива методично как да работим с тялото, така че то да стане наш съюзник – в ежедневието и за по-висши цели. Пранаяма практиките ще ни научат да работим с дъха, да овладяваме и премахваме енергийни блокажи и заедно с асана да въздействаме върху укротяването и умиротворяването на ума, за да постигаме баланс и покой. Мудра и бандха са допълнителни практики, които подпомагат действието на асана и пранаяма във финото насочване и настройване на енергиите в тялото и ума. Всички практики са описани методично, многовариантно и предлагат различни нива на изпълнение според опита и търсенията на практикуващия. Самите практики са онагледени с картинки – за пълна яснота.

Това е точна, прецизна и отговорна Книга, написана от Учител с дълбок ум и съвременна визия, завещана с любов и надежда за здраве и увеличена духовност в нашето време. Така че, приятели на йога, практикувайте – с упоритост, последователност, наслада, вяра и оптимизъм. Когато чувстваме несигурност и потиснатост,  тази Книга и личната ни практика, могат да бъдат наши невероятно добри приятели.

Съдържателният и обстоен текст включва ясни илюстрации, ръководство за всеки отделен етап и подробни указания за съсредоточаване на осъзнаването в чакрите. Запознава практикуващия и учителя със системата хатха йога, като ги води от най-леките практики към тези за напреднали. Книгата успешно представя същността на техниките от йога според стандартите за  университетско обучение.

Подобни