Цени

Цени на курсовете по йога

Абонамент за курс, състоящ се от:

7 Занимания

Стандартна цена

98.00 лв.

Цена за пенсионери, деца и учащи до 27 години

91.00 лв.

Абонамент за курс, състоящ се от:

6 Занимания

Стандартна цена

84.00 лв.

Цена за пенсионери, деца и учащи до 27 години

78.00 лв.

Абонамент за курс, състоящ се от:

5 Занимания

Стандартна цена

70.00 лв.

Цена за пенсионери, деца и учащи до 27 години

65.00 лв.

Абонамент за курс, състоящ се от:

Единично посещение

Стандартна цена

17.00 лв.

Цена за пенсионери, деца и учащи до 27 години

15.00 лв.

Новите ни курсове ще се провеждат онлайн или в зала (при записани достатъчно на брой участници, необходими за провеждане на присъствени практики). 

Записвайки се в два и повече курса получавате 10% отстъпка от цената на всеки. Същото важи и при участие на цялото семейство в курс/-ове по йога. Намалението е валидно единствено при заявка за участие и заплащане до второто занятие на всеки от курсовете. 

Горепосочените цени са валидни за всички дневни и вечерни йога курсове.
Заниманията са с продължителност между 90, 105 и 120 минути.

Заплащане

Заплащането на таксата ще е възможно да се извърши еднократно. Надяваме се на Вашето разбиране.

Препоръчваме Ви, при възможност, да извършвате разплащанията по банков път на следната банкова сметка:

                            Титуляр: Българска йога асоциация ЕООД

                            IBAN: BG31UNCR70001522752460

                            BIC: UNCRBGSF

                            Уникредит Булбанк АД

Заплащане с карта или в брой ще е възможно в интервалите, в които не се провеждат курсове, в рамките на работното време на йога центъра или до 15 мин. преди началото на заниманието, в което ще участвате.

Във връзка с противоепидемичните мерки, които сме предприели за гарантиране на безопасността на курсистите, моля имайте предвид и следните препоръки:

  • Присъствието Ви в залата ще е възможно само след предварително записване и при наличие на свободни места. За да спазим необходимите разстояния между практикуващите капацитетът на залата е намален;
  • Имайте предвид, че в залата ще бъдат допускани единствено участници, носещи собствена кърпа, която да поставят върху наличните постелки. Същата трябва да покрива изцяло тяхната дължина, а именно – 183 см. х 61 см. Препоръчваме Ви да носите лични постелки, в случай че разполагате с такива. Ако използвате постелките за йога в залата, молим да ги почистите след приключване на заниманието, с дезинфекциращите средства, които сме предоставили;
  • Призоваваме Ви, ако имате възможност, да дойдете предварително облечени за занятията. Тъй като за съблекалните също ще е необходимо спазване на физическа дистанция и ще се наложи, ако има повече хора, да изчаквате;
  • Молим Ви да идвате 15 минути преди началото на заниманието, за да имате достатъчно време да се подготвите, да не се получава струпване на хора и по този начин да закъснеете за началото на практиката по йога;
  • В залата ще може да влизате единствено по чорапи, които са предназначени само за занятието по йога.

Важно!

Таксата за курс се внася както следва:

  • цялата сума еднократно при регистрацията и не по-късно от края на втората седмица от началото на курса.

Записването за редовните курсове е възможно единствено за цялата им продължителност или оставащия брой такива от момента на Вашето включване в групата. Може да заплатите и по-малък брой занятия за тях, но всяко от тях ще е на цената на единично такова. 

Отказът от участие в курс и възстановяване на платената такса са възможни преди края на второто занимание. В този случай сумата за заниманието се таксува на цената на единично посещение.

При пропускане на занимание от курс, таксата за него не се възстановява. Можете да вземете до три пропуснати занятия в друг курс, след като изпратите мейл или се свържете с офиса

В настоящата ситуация ви предлагаме и нова възможност за компенсиране на занимание – запис на пропуснато занятие по йога. В графика ни всеки курс има точно установено време на провеждане - присъствено в зала или онлайн. В тази динамична обстановка може да имате друг ангажимент и да се наложи да пропуснете конкретна практика. Затова даваме нова възможност, чиито предимства са:

  • Практикувате с Вашия преподавател чрез запис на практиката (всички онлайн занимания се записват);
  • Напредвате заедно с останалите участници в курса, без да пропускате теорията и практиката от конкретното занимание;
  • Имате 14-дневен срок да присъствате на виртуално занимание и да практикувате в безопасната и комфортна обстановка на Вашия дом;
  • Можете да направите заниманието в удобно за Вас време, неограничен брой пъти в рамките на 14 дни.